top of page

Sensomotorinen valmennus

Sensomotorinen menetelmä on toiminnallisen neurotieteen menetelmä, jossa
kartoitetaan hermoston toimivuutta ja mahdollisia epätasapainotiloja.
Refleksijäänteet ovat kehoa ja mieltä kuormittavia automatisoituneita liikemalleja, jotka
vaikuttavat arkeemme päivittäin. Refleksijäänteitä sammuttamalla sekä asentorefleksejä
sytyttämällä, helpotamme hermoston kuormitusta ja sitä kautta arkeamme ja
elämäämme.
Sensomotoriseen valmennukseen voi tulla sekä lapsi että aikuinen. 
Lapsille valmennus soveltuu parhaiten kuusivuotiaasta ylöspäin. Mikäli epäilet, että lapsellasi on reflekseihin liittyviä haasteita (esimerkiksi: keskittymisen ja paikallaan olemisen haasteet, motoriikan ja keskilinjan ylittämisen haasteet) ja hän on alle kuusivuotias, olethan ennen ajan varaamista yhteydessä emmi@olennainen.me niin pohditaan yhdessä, olisiko sensomotorinen valmennus sopiva vaihtoehto lapsellesi. 

Aikuisella sensomotorisella valmennuksella saadaan paras vaikuttavuus, kun olet alle 40- vuotias. Yli 40 vuoden ikä ei kuitenkaan ole este sensomotoriselle valmennukselle; tämän iän jälkeen on vain tavallisempaa, että harjoitteet eivät sammuta mahdollisia primitiivirefleksien jäänteitä, mutta ne voivat kuitenkin vaikuttaa elämää ja arkea tasaavasti lieventämällä refleksijäänteiden liikemalleja.
Toimiva sensomotoriikka esimerkiksi:
  • lisää itsetuntemusta ja tasapainoista hyvinvointia
  • ehkäisee kiputiloja ja helpottaa kuntoutusta esimerkiksi tule-haasteiden kanssa
  • sujuvoittaa vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa
  • helpottaa ihmissuhteiden luomista
  • helpottaa oppimista
  • estää uupumista
  • parantaa urheilusuorituksia
  • estää loukkaantumisia urheilussa
  • helpottaa tarkkuutta ja hallintaa vaativia töitä
sensomotorinen valmennus
bottom of page