top of page

Seksuaalineuvonta

Seksuaalisuus on moninainen ja meitä kaikkia koskettava aihe. Se sisältää mm. sukupuoleen liittyviä asioita, seksuaalisen suuntautumisen, suhteet ja seksin. Ihmisen seksuaalisuus ilmenee monella eri tavalla ja muovautuu koko elämän ajan. Seksuaalisuus on yksi perustarpeistamme. Näiden teemojen äärellä on kuitenkin paljon kysymyksiä, huolia ja haasteita, joihin voi olla vaikea löytää yksin ratkaisuja. Useita seksuaalisuuteen liittyviä asioita leimaa turha stigma ja häpeä, mikä voi tukahduttaa omaa seksuaalisuutta ja jopa identiteettiä merkittävästi. Nämä asiat saattavat heikentää omaa hyvinvointia, sillä seksuaalisuus on parhaimmillaan ihana voimavara.
 
Seksuaalineuvonta on neuvontaa, missä voidaan pysähtyä seksuaalisuuden äärelle joko yksilön tai suhteen osapuolien kanssa. Seksuaalineuvonta voi vapauttaa ja auttaa löytämään uusia oivalluksia ja vastauksia omaan seksuaalisuuteen liittyen. Kaikilla on oikeus ja lupa tuntea ja toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan turvallisesti. Vastaanotolla pohditaan kysymyksiä ja haasteita seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja suhdemuotoihin liittyen sekä etsitään niihin yhdessä ratkaisuja. Vastaanotolla saat tulla nähdyksi ja kuulluksi sinulle tärkeiden aiheiden äärellä. Saat näyttää tunteesi ja olla juuri sellainen kuin olet. Neuvonnassa ei kuitenkaan kosketa tai riisuta missään tilanteessa. Keskustelu on luottamuksellista.
Veera Tommila
bottom of page