top of page

Osteopatia

Osteopatia aikuiselle toisen vuoden opiskelijan tekemänä. Osteopaattiopiskelija, kätilö, sairaanhoitaja, imetysohjaaja (WHO) Eliisa Karttunen hoitaa sinua kokonaisvaltaisin koko kehoon vaikuttavin osteopaattisin tekniikoin.

Osteopatialla voidaan hoitaa monenlaisia keholla ilmeneviä kipuja, vaivoja ja toiminnallisia oireita erilaisin manuaalisin eli käsin tehtävin menetelmin. Osteopatia perustuu anatomian ja fysiologian osaamiseen sekä käsillä tuntemisen taitoon. Vastaanotolla haastatellaan, tutkitaan ja sinua hoidetaan oirekuva ja kokonaisuus huomioiden. Hoidon tavoitteena on normalisoida kudosten, nestekierron ja hermoston toimintaa ja palauttaa kehon toimintaa kohti terveyttä aktivoiden sen omia säätely- ja paranemismekanismeja.

Yleisiä hoitoon tulon syitä ovat mm. selkäkipu, niska-hartiavaivat, päänsärky, lantion alueen kiputilat, raajojen puutuminen ja pinnetilat sekä purentavaivat. Osteopatia soveltuu hyvin myös stressin, hermoston häiriötilojen ja esimerkiksi toiminnallisten vatsavaivojen ja kuukaustiskipujen hoitamiseen.
osteopatia
bottom of page