top of page

Lyhytterapia & Psykofyysinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on omakustanteista matalan kynnyksen terapiaa ja keskusteluapua, johon voit tulla ilman lähetteitä suoraan ajanvarauksen kautta. Sinulla voi olla tarkkaan rajattu ongelma, laajempi ja pitkäaikaisempi haaste tai ihan vain sellainen olo, että kaipaat kuuntelevaa korvaa ja peiliä ajatuksillesi. Mikään ei ole “liian pieni” syy varata aikaa - oma kokemus sen tarpeesta riittää. 

Lyhytterapia on aina luottamuksellista. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa pääpaino on asiakkaan voimavarojen vahvistamisessa ja uusien näkökulmien löytämisessä. Käyntimäärät ja niiden tiheys sovitaan yhdessä. Lyhytterapiassa pääpaino on keskustelussa, mutta sinut huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja tilanteen mukaan voimme käyttää myös kehollisia harjoitteita osana terapiaa.

Psykofyysisen lyhytterapian viitekehys on ratkaisukeskeinen, johon on integroitu psykofyysisen terapian elementit. Keskustelun ohessa huomioimme kehon reaktioita suhteessa kokemiimme haasteisiin, hyödynnämme kehoa mm. tunteiden ja vireystilan säätelyssä sekä vahvistamme kehoyhteyttä tärkeänä voimavarana ja linkkinä omaan minuuteen. Toisinaan keho saattaa olla tärkein avain oikeiden ovien aukeamiseen ja toisten sulkemiseen.
Veera Gustafsson ja Karoliina Saari
bottom of page